Tuesday 29 December 2020

ਸਕਾਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਈਡਿੰਗ

0 comments

ਸਕਾਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਈਡਿੰਗ


ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

1. ਸਕਾਉਟਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ.

2. ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ?

3. ਸਕਾoutਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ.

4. ਸਕਾoutਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕਾਉਟ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ.

5. "ਸਕਾout ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ", ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ.

6. "ਰੈਡੀ" ਸਕਾ .ਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ.

7. 'ਸਕਾਉਟ ਇਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'. ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ.

8. ਸਕਾoutਟਿੰਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਬੈਡਨ ਪਾਵੇਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ.